boogie

boogie
boogied
boogied
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till boogie

Diskussion om ordet boogie

boogie

boogies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet boogie har 2 betydelser

  • Inom nedsättande, slang
  • Inom musik
nedsättande, slang
musik

Ordet boogie inom nedsättande, slang

Översättningar (inom nedsättande, slang)

Svenska
  • neger  [ nedsättande, slang ]

Möjliga synonymer till boogie (inom nedsättande, slang)

Ordet boogie inom musik

an instrumental version of the blues (especially for piano)

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till boogie (inom musik)

Möjliga synonymer till boogie (inom musik)

Diskussion om ordet boogie