loll

loll
lolled
lolled
Verb

Översättningar

Hur används ordet loll

  • "His tongue lolled"

Ordet loll har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom mat
slang
generell
mat

Ordet loll inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till loll (inom slang)

Ordet loll inom generell

Synonymer till loll (inom generell)

Ordet loll inom mat

Möjliga synonymer till loll (inom mat)

Diskussion om ordet loll