droop

Substantiv

Synonymer till droop

Diskussion om ordet droop

droop

droop
drooped
drooped
Verb

Ordet droop har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder droop inom generell ?

hang loosely or laxly

Översättningar (inom generell)

Synonymer till droop (inom generell)

Möjliga synonymer till droop (inom generell)

Ordet droop inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till droop (inom bildligt)

Möjliga synonymer till droop (inom bildligt)

Diskussion om ordet droop