sag

sag
sagged
sagged
Verb

Översättningar

Ordet sag har 5 betydelser

  • Inom skor
  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom heraldik
  • Inom sjöfart
skor
bildligt
generell
heraldik
sjöfart

Ordet sag inom bildligt

droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness

Översättningar

Svenska

Synonymer till sag

Möjliga synonymer till sag

Ordet sag inom generell

cause to sag

Översättningar

Synonymer till sag

Ordet sag inom heraldik

Plankorna har slagit sig

Översättningar

Möjliga synonymer till sag

Ordet sag inom sjöfart

Översättningar

sag

sags
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet sag

  • "there was a sag in the chair seat"

Vad betyder sag inom generell ?

a shape that sags

Översättningar

Synonymer till sag