coon

coons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet coon har 3 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom skor
  • Inom slang
däggdjur
skor
slang

Ordet coon inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Synonymer till coon (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till coon (inom däggdjur)

Ordet coon inom skor

An eccentric or undignified rustic

Översättningar (inom skor)

Möjliga synonymer till coon (inom skor)

Ordet coon inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska
  • neger  [ nedsättande, slang ]

Synonymer till coon (inom slang)

Möjliga synonymer till coon (inom slang)

Diskussion om ordet coon