raccoon

raccoons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till raccoon

Ordet raccoon har 3 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom generell
  • Inom zoologi
däggdjur
generell
zoologi

Ordet raccoon inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Möjliga synonymer till raccoon (inom däggdjur)

Ordet raccoon inom generell

the fur of the North American racoon

Ordet raccoon inom zoologi

omnivorous nocturnal mammal native to North and Central America

Synonymer till raccoon (inom zoologi)

Diskussion om ordet raccoon