tvättbjörn

tvättbjörnen
tvättbjörnar
tvättbjörnarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tvättbjörn på svenska?

Obestämd singular: tvättbjörn
Bestämd singular: tvättbjörnen
Obestämd plural: tvättbjörnar
Bestämd plural: tvättbjörnarna

Hur används ordet tvättbjörn

  • "Åtta småviltarter; rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisamråtta och hare kan bli tillåtet att skjuta med båge men varje avlossad pil ska inom 24 timmar rapporteras till Naturvårdsverket."
  • "Åtta småviltarter; rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisamråtta och hare föreslås bli tillåtet att skjuta med båge men varje avlossad pil ska inom 24 timmar rapporteras till Naturvårdsverket."
  • "Enligt anmälaren har ett djur som liknar tvättbjörn setts i ett villaområde i norra Halland."
  • "Jakt på tvättbjörn i Halland"
  • "Inte bara älg – nu jagas det också tvättbjörn i Halland."
  • "Vi ska inte ha tvättbjörn i Sverige, säger Martin Broberg"
  • "I Skåne finns ännu inga observationer av vare sig mårdhund eller tvättbjörn."
  • "En är specialiserad på att jaga vildsvin, den andra tvättbjörn."
  • "Enligt djurskötaren Norbert Damm utvecklar Baby väldigt lätt moderskänslor, och hon har tidigare varit surrogatmamma åt kattungar, kaniner och en tvättbjörn."
  • "Region Skåne, som nu utformat en ny tvättbjörn, säger att man inte vill ha någon konflikt, men står fast vid att bilden var en egen tolkning och en viktig sådan."

Vad betyder tvättbjörn inom däggdjur, zoologi ?

Fotograf: Wikipedia
Tvättbjörn, ibland även kallad nordamerikansk tvättbjörn (Procyon lotor), är ett medelstort däggdjur, och den största arten inom familjen halvbjörnar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A4ttbj%C3%B6rn

Möjliga synonymer till tvättbjörn

Relaterat till tvättbjörn

djur

Diskussion om ordet tvättbjörn