barndop

barndopet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet barndop

  • "I vissa fall har det uppgetts att det ska hållas barndop."
  • "De senaste tio åren har antalet barndop minskat i Blekinge."
  • "– Man går till kyrkan när det är barndop, konfirmation, skolavslutning, när man gifter sig och när man dör vill man ofta begravas i kyrkan."
  • "Vi pratar om barndop, begravningar, bemärkelsedagar och hur man reser i kollektivtrafiken till exempel."
  • "Färre barndop i kyrkan"
  • "Färre barndop leder till färre medlemskap i Svenska Kyrkan som i sin tur kommer få konsekvenser i arbetet, det menar Marianne Häggkvist, Kyrkoherde i Gnosjö som är en av de kommuner där barndopen sjunkit mest."
  • "Sedan 2013 har det skett en minskning av barndop i Svenska kyrkan i länet med ungefär 9 procent och sedan 1998 har antalet barndop minskat med 28 procent vilket är lika med 697 barn."
  • "Sedan 2013 har det skett en minskning av barndop i Svenska kyrkan i länet med ungefär 9 procent och sedan 1998 har antalet barndop minskat med 28 procent vilket är lika med 697 barn."
  • "Nu får fler personer samlas igen både privat och i kyrkorna och telefonen på pastorsexpeditionen går varm med personer som bokar tid för barndop."
  • "Vi brukar normalt sett få hjälp ifrån Stockholm, men de var upptagna med barndop."

Ordet barndop inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet barndop