uppbörd

uppbörden
uppbörder
uppbörderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • levy  [ ekonomi ]

Synonymer till uppbörd

Hur böjs ordet uppbörd på svenska?

Obestämd singular: uppbörd
Bestämd singular: uppbörden
Obestämd plural: uppbörder
Bestämd plural: uppbörderna

Hur används ordet uppbörd

  • "” Jag har begärt att Tullverket tar fram en handlingsplan där det framgår vilka åtgärder Tullverket avser att vidta för att dels säkerställa att en korrekt uppbörd betalas in till staten, dels underlätta för privatpersoner att betala in moms vid import."

Vad betyder uppbörd inom ekonomi ?

inbetalning av vissa avgifter (skatter, hyra|hyror o dyl)

Möjliga synonymer till uppbörd

Relaterat till uppbörd

hopsamling

betalning

mottagande

besittningstagande

inkomst

Diskussion om ordet uppbörd