förfallodag

förfallodagen
förfallodagar
förfallodagarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet förfallodag på svenska?

Obestämd singular: förfallodag
Bestämd singular: förfallodagen
Obestämd plural: förfallodagar
Bestämd plural: förfallodagarna

Hur används ordet förfallodag

  • "Det amerikanska territoriet har redan missat flera betalningar och riskerade att missa även en inbetalning på 2 miljarder amerikanska dollar ( nästan 17 miljarder kronor ) med förfallodag den 1 juli."
  • "De fem regioner som drabbats av försenade leveranser kommer inte att betala alla fakturor som hunnit komma från bolaget Apotekstjänst på utsatt förfallodag."
  • "Men om denna kund känner sig vilseledd skall vi naturligtvis hjälpa till att avsluta försäkringen före ordinarie förfallodag. ”"
  • "Erbjudande såg ut som en faktura, med kundnummer och förfallodag."
  • "I dag är läget bättre men fortfarande slarvar nära fyra av tio företag med räkningarnas förfallodag, visar Soliditets betalningsindex."
  • "De nya reglerna som började gälla 1 januari innebär att tiden krymper mellan räkningens förfallodag och de åtgärder som vidtas om den inte betalas."
  • "Borgenären har enligt konkursansökan två fordringar på sammanlagt 1,1 miljoner kronor med förfallodag i april i år."

Vad betyder förfallodag inom ekonomi ?

den senaste dagen för betalning av en skuld

Möjliga synonymer till förfallodag

Diskussion om ordet förfallodag