svärm

svärmen
svärmar
svärmarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till svärm

Hur böjs ordet svärm på svenska?

Obestämd singular: svärm
Bestämd singular: svärmen
Obestämd plural: svärmar
Bestämd plural: svärmarna

Vad betyder svärm inom religion ?

En insektssvärm är i likhet med ett fiskstim samordnad på ett eller flera sätt. Framför allt är det insekternas rörelsemönster som är väl synkroniserat. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4rmning

Möjliga synonymer till svärm

Möjliga synonymer till svärm

Diskussion om ordet svärm