flourish

flourishes
Substantiv

Översättningar

Synonymer till flourish

Hur används ordet flourish

 • "she entered with a great flourish"
 • "he entered to a flourish of trumpets"

Ordet flourish har 5 betydelser

 • Inom musik
 • Inom typografi
 • Inom botanik
 • Inom generell
 • Inom musik
musik
typografi
botanik
generell
musik

Vad betyder flourish inom musik ?

a display of ornamental language

Översättningar (inom musik)

Synonymer till flourish (inom musik)

Möjliga synonymer till flourish (inom musik)

Ordet flourish inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Möjliga synonymer till flourish (inom typografi)

Ordet flourish inom botanik

a showy gesture

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till flourish (inom botanik)

Ordet flourish inom generell

the act of waving

Översättningar (inom generell)

Synonymer till flourish (inom generell)

Möjliga synonymer till flourish (inom generell)

Ordet flourish inom musik

a short lively tune played on brass instruments

Översättningar (inom musik)

Synonymer till flourish (inom musik)

Möjliga synonymer till flourish (inom musik)

Diskussion om ordet flourish

flourish

flourish
flourished
flourished
Verb

Översättningar (inom musik)

Synonymer till flourish (inom musik)

Ordet flourish har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
 • Inom typografi
 • Inom fysik
vardagligt
ekonomi
typografi
fysik

Ordet flourish inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till flourish (inom vardagligt)

Ordet flourish inom ekonomi

Synonymer till flourish (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till flourish (inom ekonomi)

Ordet flourish inom typografi

Synonymer till flourish (inom typografi)

Möjliga synonymer till flourish (inom typografi)

Ordet flourish inom fysik

Synonymer till flourish (inom fysik)

Möjliga synonymer till flourish (inom fysik)

Diskussion om ordet flourish