thrive

thrive
throve
thriven
Verb

Översättningar

Ordet thrive har 3 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom ekonomi
  • Inom musik
typografi
ekonomi
musik

Ordet thrive inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Möjliga synonymer till thrive (inom typografi)

Ordet thrive inom ekonomi

Synonymer till thrive (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till thrive (inom ekonomi)

Ordet thrive inom musik

gain in wealth

Synonymer till thrive (inom musik)

Möjliga synonymer till thrive (inom musik)

Diskussion om ordet thrive