storfamilj

storfamiljen

(-)(-)
Substantiv
storfamilj
Utvidgad familj kallas en familj som är större än kärnfamiljen, det vill säga mor, far och barn. Den kan vara utvidgad med släktingar eller sammansatt av två eller flera kärnfamiljer. Som idé var storfamiljen omhuldad i delar av den industrialiserade västvärlden under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

Synonymer