drivning

drivningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till drivning

Hur används ordet drivning

 • "För att få en korrekt jämförelse har Folksam bara undersökt ” vanliga ” bilmodeller som kan köpas antingen med fyrhjulsdrift eller traditionell drivning."
 • "Hur ser du på att länsveterinärerna vill få bort även det du kallar ” enstaka lätt drivning ”?"
 • "Enstaka lätt drivning är tillåtet enligt dagens reglemente och det ska hållas."
 • "- Ogenomtänkt arbete med djur är en annan risk, exempelvis vid transporter, i fållor, vid drivning eller veterinärbehandling."
 • "Därefter följer växellådefel med 18 procent, elektriska fel med 15 procent, fel på kyl- och värmesystem 12 procent, styrning 4 procent, koppling 3 procent och drivning 3 procent."
 • "Först när bergmekaniker kom på plats upptäcktes att det handlade om ett ras som inträdde vid ingången till en ort där det pågick tillredning, det vill säga drivning av tunnel för att senare kunna bryta loss malmen."
 • "Skyddsjakten gäller den järv som uppehåller sig i renhjorden och skapar problem med drivning och skingring av renar."
 • "STC säger till Tvärsnytt att endast en handfull fall av för hård drivning lett till rättslig prövning de senaste 5 åren."
 • "Tingsrätten anser visserligen att Bergh har brutit mot djurskyddslagen med sin drivning av hästen Citera i ett lopp i november 2007, men att brottet är ringa och att påföljd därmed inte är nödvändig."
 • "- Jag medger att det var en mycket ful drivning."

Ordet drivning har 2 betydelser

 • Inom hem och hushåll
 • Inom biologi
hem och hushåll
biologi

Ordet drivning inom hem och hushåll

Översättningar (inom hem och hushåll)

Synonymer till drivning (inom hem och hushåll)

Möjliga synonymer till drivning (inom hem och hushåll)

Ordet drivning inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till drivning (inom biologi)

Möjliga synonymer till drivning (inom biologi)

Diskussion om ordet drivning