sträckning

sträckningen
sträckningar
sträckningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till sträckning

Hur böjs ordet sträckning på svenska?

Obestämd singular: sträckning
Bestämd singular: sträckningen
Obestämd plural: sträckningar
Bestämd plural: sträckningarna

Hur används ordet sträckning

 • "Nya fynd kommer i dagen när arkeologer gräver på den plats där E22:an ska få en ny sträckning genom Blekinge."
 • "Lantbrukarna menade att den planerade nya sträckningen av E22:an gör för stort intrång på odlingsmarken och föreslog en nordligare sträckning genom skogen."
 • "Men på måndagmorgonen tog föreningen beslutet att tiden var för knapp för att ordna en ny sträckning och Mardrömmen skjuts upp till hösten."
 • "Markus Karlström är initiativtagare till bondeupproret mot Trafikverkets sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö."
 • "Men förslaget möter stark kritik från boende längs den planerade vägen, de vill i stället se en annan sträckning eftersom de anser att nuvarande förslag klyver fin åkermark."
 • "Samtidigt har Marcus Paulsson nästan hämtat sig från sin sträckning, och är förhoppningsvis med i truppen igen mot Brynäs."
 • "Det blir inte en nordligare sträckning av E22:an – när den nya sträckningen ska dras mellan Lösen och Jämjö i Karlskrona."
 • "Filip Cruseman fick en sträckning och väntas vara borta en vecka, men Alexander Deilert försvinner än längre."
 • "Ny sträckning av E 22 invigd"
 • "EI hänvisar till att flera remissinstanser – däribland samtliga nio berörda kommuner samt olika bolag och mark- och fastighetsägare – har invändningar mot ledningens sträckning och utformning."

Ordet sträckning har 4 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom filosofi
 • Inom medicin
 • Inom allmänt
medicin
filosofi
medicin
allmänt

Vad betyder sträckning inom medicin ?

det att sträcka (sig eller något)

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till sträckning (inom medicin)

Möjliga synonymer till sträckning (inom medicin)

Ordet sträckning inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till sträckning (inom medicin)

Möjliga synonymer till sträckning (inom medicin)

Relaterat till sträckning (inom medicin)

botemedel

Ordet sträckning inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till sträckning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till sträckning (inom allmänt)

Relaterat till sträckning (inom allmänt)

längd

Diskussion om ordet sträckning