grad

Adjektiv

Hur används ordet grad

 • "– Detaljplaneprocesserna är väldigt transparenta och i allra högsta grad demokratiska."
 • "Mannen själv menar att hans sjukdom påverkade honom till den grad att han glömde söka licens för sina vapen."
 • "Tingsrätten i Blekinge konstaterar att kvinnans psykiska ohälsa i stor grad har bidragit till att hon begått brottet."
 • "Havsmiljön riskerar att störas när vindkraftverk byggs till havs, men främst under byggtiden, inte i så hög grad efteråt, enligt Jakob Tougaard, forskare vid institutet för biovetenskap i Roskilde."
 • "– Internationella studenter brukar värdesätta faktorer som stabilitet och trygghet och det kan vara en faktor till att de i ökad grad söker sig till Sverige, säger Torbjörn Lindquist, statistiker på Universitets- och högskolerådet ( UHR ) till nyhetsbyårn Siren."
 • "Anstalten i Norrtälje har en sådan grad av övervakning och kontroll som är nödvändig för att upprättahålla ordningen och säkerhet, menar Kriminalvården."
 • "– Nej, jag är i allra högsta grad missnöjd."
 • "Av den interna utredning som gjorts framgår att boendet inte i tillräckligt hög grad kartlagt personens behov av hjälp och stöd."
 • "Med 16 spelade matcher ligger de på tredje plats i tabellen, och är i högsta grad med i toppstriden."
 • "Vi ser svårigheter att spara på kostnader för inhyrda läkare i den omfattning som behövs, då rekryteringsläget / bemanningen inte förbättrats i den grad vi hoppats på, säger Lars Almroth."

Diskussion om ordet grad

grad

graden
grader
graderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet grad på svenska?

Obestämd singular: grad
Bestämd singular: graden
Obestämd plural: grader
Bestämd plural: graderna

Hur används ordet grad

 • "Vattens fryspunkt är 32 grader Fahrenheit."
 • "Detta jobb kräver en hög grad av kunskap."
 • "Det är 90 grader i högra vinkeln."
 • "Vi kan kontrollera dem till en viss grad.6"
 • "De fanns vid 65 grader nordlig latitud."
 • "En rät vinkel är 90 grader"
 • "Det här jobbet fordrar en hög grad av skicklighet"
 • "Vatten kokar vid 100 grader Celsius"
 • "Patienten hade en andra gradens brännskada"
 • "” Att vi kan ha ett livskraftigt fiske och hållbart fiske beror i högsta grad på våra tillsynsmän. ”"
 • "Sverige har i stor grad bidragit till dess utveckling."
 • "Hon var blyg, i en sådan grad att hon vägrade se upp."
 • "Dett kan bara fungera till en viss grad."
 • "Han har rekommenderats för befordring till generalmajors grad."
 • "Det kommer att förbli svårt för kvinnor att stiga i graderna."
 • "Mediumet har uppnått en hög grad av effektivitet."
 • "Jag kan inte uppnå någon högre grad av entusiasm"
 • "Efter att ha tagit bort graden är du redo för det sista steget: att finslipa skäreggen"

Ordet grad har 7 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom allmänt
 • Inom bildligt
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom anatomi
teknik
allmänt
bildligt
sjöfart
generell
teknik
anatomi

Vad betyder grad inom teknik ?

allmänt, som måttenhet eller bildligt

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till grad (inom teknik)

Möjliga synonymer till grad (inom teknik)

Ordet grad inom allmänt

utsträckning

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till grad (inom allmänt)

Möjliga synonymer till grad (inom allmänt)

Ordet grad inom bildligt

grad, mått, mån

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till grad (inom bildligt)

Möjliga synonymer till grad (inom bildligt)

Ordet grad inom sjöfart

rang

Översättningar (inom sjöfart)

grad har undergrupp (inom sjöfart)

Synonymer till grad (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till grad (inom sjöfart)

Ordet grad inom generell

förkortning för 'degree' när ordet används som måttenhet

Översättningar (inom generell)

Ordet grad inom teknik

teknik, grad på arbetsstycke; en skarp kant som bildas efter borrning eller skärande bearbetning på arbetsstycke

Översättningar (inom teknik)

Engelska
 • burr  [ teknik, ALLMÄNT ]

Synonymer till grad (inom teknik)

Möjliga synonymer till grad (inom teknik)

Ordet grad inom anatomi

rang

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till grad (inom anatomi)

Möjliga synonymer till grad (inom anatomi)

Diskussion om ordet grad

grad

Substantiv

Synonymer till grad (inom anatomi)

Ordet grad har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom utbildning
generell
utbildning

Vad betyder grad inom generell ?

one-hundredth of a right angle

Ordet grad inom utbildning

Synonymer till grad (inom utbildning)

Diskussion om ordet grad