uträckning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet uträckning

  • "Dessutom ska man i hög uträckning använda närproducerade och ekologiska råvaror."
  • "Den gemensamma middagen utförs i mindre uträckning med varje klass för sig."
  • "Länsstyrelsen har ställt in sina fysiska djurskyddskontroller efter att regeringen gick ut med rekommendationen att man skulle jobba hemma i största uträckning."
  • "Dessutom behandlas flickors och kvinnors adhd-symptom i lägre uträckning med läkemedel jämfört med pojkars."
  • "Det är uppenbart så att de skolor vi har tillhandahållit inte i tillräckligt uträckning har valts av elever, säger Anders Hultin."
  • "Statistik säger också att ungdomar i dag i större uträckning har tagit efter vuxnas alkoholvanor."
  • "Man får inte stänga laglig trafik på nätet men öppnar upp för företag att styra sina nät i högre uträckning och för ” betald prioritering ”."
  • "Norrbottens läns landsting har inte själva gjort någon egen uträkning på skillnaden i kostnader för stafettläkare och distriktsläkare, men säger till Nordnytt att den uträckning som gjorts av Nordnytt stämmer."
  • "Unga fjällbesökare skiljer sig också åt från den genomsnittlige fjällvandraren eftersom de i högre uträckning tältar."
  • "Det är en konkurrensfördel som måste värnas och som konsumenterna i allt högre uträckning efterfrågar."

Diskussion om ordet uträckning