import

importen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till import

Hur används ordet import

 • "Vi pressas hårt av billig import från exempelvis Irland och Nya Zeeland."
 • "Trafikverkets egen kapacitetsutredning visar att transportvägarna till och från Sverige kommer att förändras i samband med att svensk import och export mot öst och Asien ökar."
 • "Den långvariga konflikten riskerar slå hårt på Sveriges export och import, enligt arbetsgivarna."
 • "Enligt det affärsverket är ledningen nödvändig för att säkra elförsörjningen i södra Sverige och ” en förutsättning för att genom sjökabelförbindelsen NordBalt binda ihop Sverige med den europeiska elmarknaden och därmed säkerställa import och export till utlandet ”."
 • "Sedan 2009 har import och handel med sälprodukter varit förbjuden i EU, vilket dock överklagats av en rad inuitgrupper i främst Kanada, med starkt stöd av pälsindustrin."
 • "Smedjebacken – Man stäms av klädföretag efter import"
 • "– Sverige kommer att bli beroende av import av andra bränslen, för är det så att torven fasas ut så uppstår en konkurrenssituation med massaindustrin på träbränsle."
 • "Verket anklagar Nylander för att ha lämnat felaktiga uppgifter vid import av elektronikvaror."
 • "En försvårande faktor för Sveriges del är att den svaga svenska valutan gör import av pellets mindre lönsam."
 • "Det tror Avfall Sverige kommer att leda till att Sverige mångdubblar sin import av sopor från utlandet de närmsta åren."

Vad betyder import inom handel ?

köp och införsel av vara|varor från utlandet; det att importera

Möjliga synonymer till import

Relaterat till import

inrymning

byte

omplacering

överflyttning

inskjutning

handel

inträde

Diskussion om ordet import

IMPORT

(-)(-)(-)
Substantiv

Diskussion om ordet IMPORT

import

imports
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet import har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom matematik
 • Inom fysik
allmänt
generell
matematik
fysik

Ordet import inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till import (inom allmänt)

Möjliga synonymer till import (inom allmänt)

Ordet import inom generell

goods or services bought from a foreign country

a person (such as an actor or musician or celebrity) brought from a foreign country

(inom generell)

Ordet import inom matematik

Synonymer till import (inom matematik)

Möjliga synonymer till import (inom matematik)

Ordet import inom fysik

Synonymer till import (inom fysik)

Diskussion om ordet import

import

import
imported
imported
Verb

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till import (inom fysik)

Ordet import har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom mytologi
ekonomi
mytologi

Vad betyder import inom ekonomi ?

bring in from abroad

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till import (inom ekonomi)

Ordet import inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till import (inom mytologi)

Möjliga synonymer till import (inom mytologi)

Diskussion om ordet import