importance

importances
Substantiv

Översättningar

Synonymer till importance

Hur används ordet importance

  • "the importance of a well-balanced diet"
  • "a person of importance"

Ordet importance har 2 betydelser

  • Inom astronomi
  • Inom generell
astronomi
generell

Vad betyder importance inom astronomi ?

the quality of being important and worthy of note

Översättningar (inom astronomi)

Möjliga synonymer till importance (inom astronomi)

Ordet importance inom generell

a prominent status

Översättningar (inom generell)

Synonymer till importance (inom generell)

Möjliga synonymer till importance (inom generell)

Diskussion om ordet importance