purport

purports
Substantiv

Översättningar

Synonymer till purport

Ordet purport har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom luftfart
allmänt
generell
luftfart

Ordet purport inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till purport (inom allmänt)

Ordet purport inom generell

Synonymer till purport (inom generell)

Möjliga synonymer till purport (inom generell)

Ordet purport inom luftfart

Synonymer till purport (inom luftfart)

Diskussion om ordet purport

purport

purport
purported
purported
Verb

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till purport (inom luftfart)

Hur används ordet purport

  • "His speech purports that he will resign soon"
  • "The letter purports to express people's opinion"

Ordet purport har 3 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom generell
  • Inom norgespec
mytologi
generell
norgespec

Ordet purport inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Möjliga synonymer till purport (inom mytologi)

Ordet purport inom generell

have the often specious appearance of being, intending, or claiming

Ordet purport inom norgespec

Synonymer till purport (inom norgespec)

Möjliga synonymer till purport (inom norgespec)

Diskussion om ordet purport