insinuation

insinuationen
insinuationer
insinuationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till insinuation

Hur böjs ordet insinuation på svenska?

Obestämd singular: insinuation
Bestämd singular: insinuationen
Obestämd plural: insinuationer
Bestämd plural: insinuationerna

Vad betyder insinuation inom bildligt ?

handling där man förtäckt berättar en ståndpunkt

Möjliga synonymer till insinuation

Relaterat till insinuation

döljande

metafor

inskjutning

inskjutning

anklagelse

inträde

Diskussion om ordet insinuation

insinuation

insinuations
Substantiv

Översättningar

Vad betyder insinuation inom generell ?

an indirect (and usually malicious) implication

Möjliga synonymer till insinuation

Diskussion om ordet insinuation