medling

medlingen
medlingar
medlingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet medling på svenska?

Obestämd singular: medling
Bestämd singular: medlingen
Obestämd plural: medlingar
Bestämd plural: medlingarna

Hur används ordet medling

  • "Trots detta begärde vi medling och vi har antagit medlarnas bud ”, skriver Ronnebyhys på sin hemsida."
  • "Tidigare medling ledde i princip ingen vart, men det långvariga bråket medförde ett förslag till lagändring i strejkrätten med sikte på just sådana här situationer."
  • "Detta efter att parterna fortfarande inte kommit överens trots ny medling."
  • "Parterna i hamnkonflikten kommer inte överens trots fortsatt medling."
  • "Bud efter medling avvisas av facket i hamnkonflikt"
  • "Men arbetsgivarna är måttligt imponerade, påpekar att medling pågår och anser att varslet helt borde ha dragits tillbaka."
  • "Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Brandmännens riksförbund ( BRF ) och Sveriges kommuner och landsting ( SKL ) samt Pacta har strandat efter medling och nu varslar facket om stridsåtgärder."
  • "Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Brandmännens riksförbund och Sveriges kommuner och landsting ( SKL ) samt Pacta har strandat efter medling och nu varslar facket om stridsåtgärder."
  • "Nu har en medling genomförts vid Falu tingsrätt och parterna har förlikats."
  • "Blir det strejk drabbas resenärerna, även de svenska såklart, men det blev varsel i fjol också som blev avblåst efter medling, säger Anne-Sissel Skånvik, kommunikationsdirektör på Norwegian, till SVT."

Vad betyder medling inom juridik ?

En skiljenämnd är en nämnd som kan avgöra tvister i vilka förlikning kan träffas i stället för att de tas upp som tvistemål i en domstol. I många fall väljer man att använda skiljenämnd i stället för domstol för att få en snabbhet och/eller skydd mot insyn i arbetet, då skiljenämnders arbete som regel inte är offentligt. Ett vanligt förfarande i skiljenämnd är att avtala om arbetssättet, sammansättning (ofta 3 jurister; 1 oberoende samt varsin från respektive part) och konsekvenser av skiljeförfarande. I många fall avtalas möjligheten till överklagande bort. https://sv.wikipedia.org/wiki/Skiljen%C3%A4mnd

Möjliga synonymer till medling

Relaterat till medling

medling

arbetslust

medelvärde

avbön

inskjutning

medelmåttighet

medverkan

Diskussion om ordet medling