medelhastighet

medelhastigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet medelhastighet

  • "Och det är ganska mycket, det är ju medelhastighet vi pratar om, säger Eva Lundberg, nationell samordnare för trafiksäkerhetskamerorna på Trafikverket, till"
  • "Våra mätningar visar på en medelhastighet som är över den skyltade och i kombination med stor trafikmängd har vi valt att satsa på den här sträckan."
  • "Helikoptern flyger med en medelhastighet av 230 km/tim och från sin bas i Mora når den alla delar av Dalarna inom 35 minuter."
  • "Enligt en ny sammanställning från Bredbandskollen kan man nu ta emot data med en medelhastighet på 23,4 megabit per sekund."
  • "– Vi har en medelhastighet på 29 km i timmen och det är ett fåtal som kör fortare, säger Magnus Ribbing vid Trafikenheten."
  • "- Men systemet har ändå varit en framgång som lett till minskad medelhastighet och färre olyckor på kamerasträckorna, säger Anders Drugge, sektionschef vid polisens enhet för automatisk trafiksäkerhetskontroll till nyhetsbyrån Siren."
  • "Sänkt medelhastighet"
  • "Hastighetsöverträdelserna kan jämföras med bilisterna, som på 70- och 90-vägar har en medelhastighet som ligger under gällande hastighetsgräns och på 50-vägar strax över."
  • "På 100-vägar har bilarna en något högre medelhastighet än motorcyklarna."
  • "De började för cirka nio år sedan och sedan dess har det gått fortare och fortare och i helgen slog de personligt rekord då de nådde en medelhastighet på 245 kilometer i timmen med en topphastighet på 251 kilometer i timmen."

Relaterat till medelhastighet

medelmåttighet

medelväg

medelvärde

Diskussion om ordet medelhastighet