medelklass

medelklassen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet medelklass

  • "De redan utsatta har drabbats ännu hårdare och en stor del som tillhört en arbetande medelklass har dragits med i krisen."
  • "Det finns inga arbeten här, det finns ingen medelklass, den försvinner, det finns ingen arbetarklass, säger Tamara Baker-Rivera som jobbar som socialarbetare i området."
  • "– Det är framförallt en urban, ung och medveten medelklass som köper mycket hel- och halv-fabrikat, säger Lotta Lundgren, kokboksförfattare."
  • "Även om målet är högt satt tror Fredéric Cho att Volvo kan ha en chans att locka en växande kinesisk medelklass som ställer nya krav."
  • "Optimisterna pekar på en växande medelklass som kan fortsätta att driva Kinas ekonomiska under, medan kritiker ofta undrar hur stor tillväxten i den kinesiska ekonomin egentligen är bortom de siffror som regimen tillhandahåller."
  • "Resultatet av krympande inkomster är att det finns en mindre medelklass i USA."
  • "– Många av de här bostadsrättsprojekten har målgruppen medelklass, övre medelklass."
  • "– Många av de här bostadsrättsprojekten har målgruppen medelklass, övre medelklass."
  • "Både arbetar- och medelklass"
  • "– Men ens bakgrund försvinner inte bara för att man blivit medelklass, vi är fortfarande arbetarklasskillar, säger Thomas Holst."

Rim på medelklass

Vad betyder medelklass inom generell ?

samhällsklass som ligger mellan de fattigaste (underklassen) och de rikaste (överklassen)

Möjliga synonymer till medelklass

Relaterat till medelklass

medelmåttighet

medelpunkt

mitt

medelvärde

Diskussion om ordet medelklass