beställsamhet

beställsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Relaterat till beställsamhet

arbetslust

göromål

raskhet