fullbordan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet fullbordan

  • "Härvid beaktar hovrätten även att den konkreta faran för att brottet skulle komma till fullbordan varit mycket stor."
  • "På frågan om det, med hennes bakgrund, känns som en slags fullbordan pekar Hatt på vikten av landbygdsutveckling, att hålla ihop samhället samt av hållbarhet och att ta till vara på landsbygdens resurser."
  • "Graverande bevis enligt åklagaren som i sitt slutanförande på ett pedagogiskt sätt band samman dem till en logisk kedja av omständigheter som vuxit fram till ett planerat förödande attentat vars fullbordan låg nära i tiden."
  • "Hon har fått svara på frågor om vem som sagt vad till vem i olika samtal och vem som drivit frågan om brottets fullbordan."
  • "Fara för brottets fullbordan har inte varit ringa, står det i åtalet."
  • "Det krävs i och för sig inte för att någon ska kunna dömas för förberedelse för terroristbrott, men skulle sannolikt stärka åklagarens bevisning när det gäller faran för fullbordan."
  • "Både i länet och i landet så var det 11 procent av de inlämnade skilsmässoansökningarna som aldrig gick till fullbordan."
  • "Det har också funnits en påtaglig risk för att brottet skulle genomföras eller som åklagaren formulerar det : ” Fara för brottets fullbordan har inte varit ringa. ”"
  • "Åklagaren skriver i stämningsansökan ” det har funnits fara för brottets fullbordan ” och att 21-åringen hade skälig anledning att anta att målsägarna var under 15 år."
  • "Ett arbete som han påbörjade i slutet av 1980-talet, men som ännu inte nått sin fullbordan."

Vad betyder fullbordan inom psykologi ?

det att fullbordas

Relaterat till fullbordan

fullbordan

göromål

fullständighet

ankomst

slut

pliktuppfyllelse

fullkomlighet

Diskussion om ordet fullbordan