lojalitet

lojaliteten
lojaliteter
lojaliteterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till lojalitet

Hur böjs ordet lojalitet på svenska?

Obestämd singular: lojalitet
Bestämd singular: lojaliteten
Obestämd plural: lojaliteter
Bestämd plural: lojaliteterna

Hur används ordet lojalitet

  • "Personligen tycker jag att det är fasansfullt att en rektor visar en större lojalitet med förvaltningen än med skolans elever, säger han."
  • "– Det är alltid svårt när det gäller familjerelaterade brott, med tanke på att det finns en lojalitet inom familjen, säger Helene Svedberg på polisen i Karlskrona."
  • "I brevet hänvisade ledningen också till de anställdas skyldighet att visa lojalitet med arbetsgivaren."
  • "Enligt facket handlar det om lojalitet."
  • "” Befälets lojalitet och pålitlighet att hantera sekretessbelagda uppgifter har brustit på ett sätt som gör att det inte längre finns förtroende för honom i Försvarsmakten ”, skriver chefen för Marinbasen i anmälan."
  • "– Det är inte rimligt egentligen, men det finns en lojalitet hos personal som gör att man vid behov ställer upp och ser till att vi kan trygga patientsäkerheten."
  • "Det ökar givetvis pressen på den enskilde läraren och till stor del bärs verksamheten upp av lärare som delvis jobbar gratis – av lojalitet med studenterna."
  • "– Först av allt känner jag lojalitet för klubben och staden."
  • "Den anställda menar att advokatens lojalitet med klienten, i det här fallet högskolan, kan ha varit avgörande för att advokaten kom fram till att ingen kränkande särbehandling förekommit."
  • "– Det betyder jättemycket bekymmer får många medlemmar som känner lojalitet mot kolleger som man vet jobbar hårt, säger Kerstin Erlandsson ordförande för Vårdförbundet i Dalarna."

Vad betyder lojalitet inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
det att vara lojal

Möjliga synonymer till lojalitet

Relaterat till lojalitet

rätt

pliktuppfyllelse

lydnad

levnadsregel

redlighet

sannfärdighet

Diskussion om ordet lojalitet