efterlevnad

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till efterlevnad

Diskussion om ordet efterlevnad

efterlevnad

efterlevnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Diskussion om ordet efterlevnad