underdånighet

underdånigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till underdånighet

Hur används ordet underdånighet

  • "Vittnesmålen från de andra målsägandena är snarlika – alla handlar om en underdånighet till Åsa Waldau."
  • "De är vana vid underdånighet från både medborgare och medier."
  • "De är vana vid underdånighet från både medborgare och medier."
  • "Vad som är verkligt skrämmande är underdånighet, tystnad och prisandet av tyranniet."
  • "Det är en poesi som dock aldrig blir hymn : Coates far var med i Black Panther-rörelsen, hans egen hållning är icke-religiös och de svarta i hans berättelse saknar all underdånighet under någon högre vilja, det må vara slavägarens eller Guds."
  • "Bland de äldre själva finns en underdånighet gentemot sjukvården."
  • "Det är ett faktum att Hosni Mubaraks underdånighet mot USA inte har fört Egypten mot välstånd."
  • "Hatoyama utlovade mindre underdånighet mot USA och mer satsning på Asien än tidigare regeringschefer."
  • "På svenska nätsajter skrivs nu om att ” vare sig rysk dominans eller underdånighet inför EU / USA-Israel är acceptabelt för de ukrainska nationalisterna ”."

Möjliga synonymer till underdånighet

Relaterat till underdånighet

underordnad

aktning

ödmjukhet

ofrihet

underkastelse

sänkning

lydnad

Diskussion om ordet underdånighet