beroende

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till beroende

Hur används ordet beroende

 • "Primärvården i Blekinge som driver tretton vårdcentraler är helt beroende av hyrläkare."
 • "Boken handlar om hur Karlskrona var beroende av olika råvaror från den närliggande landsbygden när staden byggdes upp på 1700- och 1800-talen."
 • "Livsmedelsverket, den svenska myndighet som sätter gränsvärdena, är dock skeptiska till att ändra gränsvärdena beroende på vad bara en forskare säger."
 • "Klasserna delas upp efter vapen och beroende på om man sitter eller står."
 • "Det innebär att utseendet anpassar sig beroende på vilken apparat du surfar."
 • "– Man känner skuld och att det är något hemligt och att man är beroende av denna personen som man då inte vill skada."
 • "Men fortfarande är det stora skillnader beroende på var i landet polisen arbetar."
 • "Svaren skiljer sig åt beroende på var i kommunen de svarande bor."
 • "Läderbaggen är beroende av eken."
 • "Om en person begår ett brott som kan leda till fängelsestraff kan domstolen döma till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse – beroende på den åtalades psykiska tillstånd."

Vad betyder beroende inom lingvistik ?

Fotograf: Wikipedia
; som beror på något eller någon; som påverkas eller berörs av något eller någon; som inte klarar sig utan; som har med någon eller något att göra; i behov; som behöva|behöver

Möjliga synonymer till beroende

Diskussion om ordet beroende

beroende

beroendet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet beroende

 • "Nästa år är det val till EU-parlamentet och ledamöterna är beroende av goda relationer med hempartierna för att sättas på valbar plats."
 • "– En del, som är åt marknadshållet, tycker det är fint att systemet är beroende av kapitalmarknaden."
 • "De är för lång tid beroende av socialbidrag med dålig livskvalitet."
 • "När det gäller fläsk så går det att grilla det i ugnen med ganska gott resultat men lite beroende på hur bra din ugn är blir det mer eller mindre krispigt."
 • "– Det varierar kraftigt från år till år beroende på snömängder och ishalka, säger Stefan Granath på trafikkontoret."
 • "Bakom dem står osynligt sex miljarder människor, om trettio år, redan nio miljarder, och många av dessa miljarder är beroende av vad mäniskorna i Davos talar om."
 • "Mycket beroende på när det passade instruktörerna."
 • "Ett bra boende som gammal är också beroende av en fungerande service i området, väl fungerande kollektivtrafik och en trygg omgivning."
 • "– Där har man utgått från att man velat skydda sin välfärdsstat eftersom flyktingar åtminstone inledningsvis kommer att vara beroende av välfärden."
 • "Det varierar lite beroende på årstid."
 • "Primärvården i Blekinge som driver tretton vårdcentraler är helt beroende av hyrläkare."
 • "Boken handlar om hur Karlskrona var beroende av olika råvaror från den närliggande landsbygden när staden byggdes upp på 1700- och 1800-talen."
 • "Livsmedelsverket, den svenska myndighet som sätter gränsvärdena, är dock skeptiska till att ändra gränsvärdena beroende på vad bara en forskare säger."
 • "Klasserna delas upp efter vapen och beroende på om man sitter eller står."
 • "Det innebär att utseendet anpassar sig beroende på vilken apparat du surfar."
 • "– Man känner skuld och att det är något hemligt och att man är beroende av denna personen som man då inte vill skada."
 • "Men fortfarande är det stora skillnader beroende på var i landet polisen arbetar."
 • "Svaren skiljer sig åt beroende på var i kommunen de svarande bor."
 • "Läderbaggen är beroende av eken."
 • "Om en person begår ett brott som kan leda till fängelsestraff kan domstolen döma till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse – beroende på den åtalades psykiska tillstånd."

Vad betyder beroende inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
; som beror på något eller någon; som påverkas eller berörs av något eller någon; som inte klarar sig utan; som har med någon eller något att göra; i behov; som behöva|behöver

Möjliga synonymer till beroende

Relaterat till beroende

underordnad

relation

lydnad

vidhäftning

ofrihet

underkastelse

förpliktelse

underlägsenhet

Diskussion om ordet beroende

beroende

Adverb

Översättningar

Hur används ordet beroende

 • "Primärvården i Blekinge som driver tretton vårdcentraler är helt beroende av hyrläkare."
 • "Boken handlar om hur Karlskrona var beroende av olika råvaror från den närliggande landsbygden när staden byggdes upp på 1700- och 1800-talen."
 • "Livsmedelsverket, den svenska myndighet som sätter gränsvärdena, är dock skeptiska till att ändra gränsvärdena beroende på vad bara en forskare säger."
 • "Klasserna delas upp efter vapen och beroende på om man sitter eller står."
 • "Det innebär att utseendet anpassar sig beroende på vilken apparat du surfar."
 • "– Man känner skuld och att det är något hemligt och att man är beroende av denna personen som man då inte vill skada."
 • "Men fortfarande är det stora skillnader beroende på var i landet polisen arbetar."
 • "Svaren skiljer sig åt beroende på var i kommunen de svarande bor."
 • "Läderbaggen är beroende av eken."
 • "Om en person begår ett brott som kan leda till fängelsestraff kan domstolen döma till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse – beroende på den åtalades psykiska tillstånd."

Vad betyder beroende inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
; som beror på något eller någon; som påverkas eller berörs av något eller någon; som inte klarar sig utan; som har med någon eller något att göra; i behov; som behöva|behöver

Möjliga synonymer till beroende

Diskussion om ordet beroende