omge

omger
omgav
omgivit
Verb

Synonymer till omge

Hur böjs ordet omge på svenska?

Presens: omger
Preteritum: omgav
Supinum: omgivit

Hur används ordet omge

  • "Väldigt få vet vad Donald Trump egentligen vill och få kan ta ställning till vilken politik som ska föras och vilka människor som ska omge Donald Trump."
  • "I ett sådant skede är det viktigt att omge sig med personer som kan stötta och hjälpa till att bearbeta traumat, menar psykologen Eva Håkansson."
  • "I en intervju med tidningen Östran / Nyheterna timmarna före avgångsbeskedet säger Juholt att han för sent, först efter höstens kris, formade laget med människor som skulle omge honom."
  • "” Behöver omge sig med starka kvinnor ”"
  • "Dessutom anses Clausen ” omge sig med sådana som han känner ”, flera av dem gamla danska kolleger."
  • "Själv beskriver han sig som en lyssnande person som ” varit duktig med att omge mig med personer som kompletterat mig på ett bra sätt och som jag varit noggrann med att ge utrymme att växa ”."
  • "– Det första är att ha behov av att omge sig med människor, det andra är en förmåga att både lyssna och återkoppla."
  • "Han är ensam men egentligen van vid att omge sig med vänner."
  • "Besöket i Stockholm har svårt att bryta igenom mediebruset och det är egentligen bara en fråga som kommer att omge president Obama : Syrien."
  • "Den synen präglar också det lag han valt att omge sig med."
  • "Väldigt få vet vad Donald Trump egentligen vill och få kan ta ställning till vilken politik som ska föras och vilka människor som ska omge Donald Trump."
  • "I ett sådant skede är det viktigt att omge sig med personer som kan stötta och hjälpa till att bearbeta traumat, menar psykologen Eva Håkansson."
  • "I en intervju med tidningen Östran / Nyheterna timmarna före avgångsbeskedet säger Juholt att han för sent, först efter höstens kris, formade laget med människor som skulle omge honom."
  • "” Behöver omge sig med starka kvinnor ”"
  • "Dessutom anses Clausen ” omge sig med sådana som han känner ”, flera av dem gamla danska kolleger."
  • "Själv beskriver han sig som en lyssnande person som ” varit duktig med att omge mig med personer som kompletterat mig på ett bra sätt och som jag varit noggrann med att ge utrymme att växa ”."
  • "– Det första är att ha behov av att omge sig med människor, det andra är en förmåga att både lyssna och återkoppla."
  • "Han är ensam men egentligen van vid att omge sig med vänner."
  • "Besöket i Stockholm har svårt att bryta igenom mediebruset och det är egentligen bara en fråga som kommer att omge president Obama : Syrien."
  • "Den synen präglar också det lag han valt att omge sig med."

Vad betyder omge inom militärväsen ?

(låta) vara runt något eller någon

Diskussion om ordet omge