tillspillogiven

Adjektiv

Vad betyder tillspillogiven inom generell ?

förlorad