nödlidande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet nödlidande

 • "När vi drar in mer pengar kan vi hjälpa fler nödlidande i världen, säger Susanne Bengtsson, föreståndare på Kupan i Ronneby."
 • "Det kan vara organisationer som hjälper hemlösa eller nödlidande i Sverige eller trossamfund som bedriver hjälpverksamhet i utlandet."
 • "Att hjälpen hade svårt att nå de nödlidande, särskilt i början, beror inte bara på den omfattande förstörelsen, utan också på att det uppstått flaskhalsar vid framför allt flygplatsen och att samordningen kunde varit ännu bättre."
 • "Nedskrivningarna i Baltikum och Ryssland ska enligt SEB-chefen ” ses i ljuset av den svåra ekonomiska situationen med lägre utlåningsvolymer och en kraftig ökning av nödlidande lån i regionen ”."
 • "Sverige och resten av den rika världen måste bli mer generöst för nödlidande som söker asyl."
 • "Värt att notera är att regeringen nyligen avskaffat avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer som arbetar bland nödlidande, men nu inför avdragsrätt för medlemsavgift i facket, säger Forssmed."
 • "Dåvarande kyrkoherden i Hammar skrev om det som hänt i Örebro tidning och vädjade då också till förmögna örebroare om att skänka pengar till nödlidande i Hammar."
 • "Men ingen hade samordningsansvar, vilket nu gett upphov till en flora av rykten om vad som gjordes och inte gjordes för att hjälpa de nödlidande, enligt Ilija Batljan ( s ), ordförande i Nynäshamns kommunstyrelse."
 • "Framtiden är oviss för S:ta Clara Kyrkas sopptält för nödlidande i Stockholm."
 • "– Att ett stort antal lastbilskonvojer fulla med mat och förnödenheter till nödlidande syrier inte kommer fram är mycket allvarligt, säger hon upprört till TT:s utsända i FN-skrapan i New York."

Möjliga synonymer till nödlidande

Diskussion om ordet nödlidande

nödlidande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet nödlidande

 • "När vi drar in mer pengar kan vi hjälpa fler nödlidande i världen, säger Susanne Bengtsson, föreståndare på Kupan i Ronneby."
 • "Det kan vara organisationer som hjälper hemlösa eller nödlidande i Sverige eller trossamfund som bedriver hjälpverksamhet i utlandet."
 • "Att hjälpen hade svårt att nå de nödlidande, särskilt i början, beror inte bara på den omfattande förstörelsen, utan också på att det uppstått flaskhalsar vid framför allt flygplatsen och att samordningen kunde varit ännu bättre."
 • "Nedskrivningarna i Baltikum och Ryssland ska enligt SEB-chefen ” ses i ljuset av den svåra ekonomiska situationen med lägre utlåningsvolymer och en kraftig ökning av nödlidande lån i regionen ”."
 • "Sverige och resten av den rika världen måste bli mer generöst för nödlidande som söker asyl."
 • "Värt att notera är att regeringen nyligen avskaffat avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer som arbetar bland nödlidande, men nu inför avdragsrätt för medlemsavgift i facket, säger Forssmed."
 • "Dåvarande kyrkoherden i Hammar skrev om det som hänt i Örebro tidning och vädjade då också till förmögna örebroare om att skänka pengar till nödlidande i Hammar."
 • "Men ingen hade samordningsansvar, vilket nu gett upphov till en flora av rykten om vad som gjordes och inte gjordes för att hjälpa de nödlidande, enligt Ilija Batljan ( s ), ordförande i Nynäshamns kommunstyrelse."
 • "Framtiden är oviss för S:ta Clara Kyrkas sopptält för nödlidande i Stockholm."
 • "– Att ett stort antal lastbilskonvojer fulla med mat och förnödenheter till nödlidande syrier inte kommer fram är mycket allvarligt, säger hon upprört till TT:s utsända i FN-skrapan i New York."

Möjliga synonymer till nödlidande

Relaterat till nödlidande

fattigdom

förlust

otillräcklighet

lidande

litenhet

Diskussion om ordet nödlidande