elakartad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till elakartad

Hur används ordet elakartad

  • "Sex månader senare fick patienten en ny remiss eftersom besvären höll i sig och då upptäcktes en elakartad tumör i ena halsmandel."
  • "Sex månader senare upptäcktes en elakartad tumör i ena halsmandeln."
  • "Men under 2012 förvärrades mannens tillstånd och efter ny provtagning upptäcktes att mannen drabbats av en mycket ovanlig och elakartad ögonsjukdom."
  • "Det visade sig att flickan hade en elakartad skelettförändring som krävde fortsatt utredning."
  • "Missade elakartad skelettförändring hos tonårsflicka"
  • "I våras fick Drago Senekovic vänta i fyra månader på en operation när han blev diagnostiserad med elakartad urinblåsecancer, men i dag är han cancerfri."
  • "Flickan hade en elakartad skelettförändring som sjukvården missat."
  • "Senare visade provsvar att det inte var fråga om elakartad cancer."
  • "Men eftersom den andra testikeln skulle tas bort hade mannen kommit överrens med läkaren om att få behålla den tills dess att prover tagits och man visste om det var elakartad cancer eller inte."
  • "Och i ungefär samma veva upptäckte läkarna en elakartad tumör i hans hjärna."

Diskussion om ordet elakartad