orimlig

Adjektiv

Synonymer till orimlig

Hur används ordet orimlig

 • "Hon sliter så mycket hon orkar, men det är ju en helt orimlig arbetsbörda."
 • "Både föreningen Samhällets Styvbarn och den socialdemokratiske debattören Björn Fries menar att regeringens gränsdragning är orimlig."
 • "Också Suzanne Svensson ( S ) från Karlshamn beskriver lagens gränsdragning som ” orimlig ”."
 • "Många av våra medlemmar pratar om att det är en orimlig arbetsbelastning, säger Liselott Nilsson, huvudskyddsombud vårdförbundet Blekinge."
 • "S-ledamoten från Malmö menar att dagens skrivning är orimlig eftersom den exkluderar vanvårdade barn efter 1980."
 • "Den är en bild som Blekinge tingsrätt anser är orimlig som den 28-årige mannen från Serbien målar upp till sitt försvar."
 • "JO menar att fördröjningen varit orimlig och att rådmannen förtjänar allvarlig kritik."
 • "De misstänkta menar dock att det är en orimlig teori."
 • "I december förra året hade elevens föräldrar glömt att skicka med gymnastikkläder och eleven fick då i stället gå tio varv runt skolgården – något föräldrarna i sin anmälan nu beskriver som orimlig bestraffning."
 • "Den metoden är inte förenlig med god kvalitet och goda levnadsvillkor samt är integritetskränkande och orimlig, menar IVO."

Rim på orimlig

Vad betyder orimlig inom generell ?

inte rimlig

Diskussion om ordet orimlig

orimlig

orimligare
orimligast
Adjektiv

Hur böjs ordet orimlig på svenska?

Komparativ: orimligare
Superlativ: orimligast

Hur används ordet orimlig

 • "Orimlig slutsats"
 • "Hon sliter så mycket hon orkar, men det är ju en helt orimlig arbetsbörda."
 • "Både föreningen Samhällets Styvbarn och den socialdemokratiske debattören Björn Fries menar att regeringens gränsdragning är orimlig."
 • "Också Suzanne Svensson ( S ) från Karlshamn beskriver lagens gränsdragning som ” orimlig ”."
 • "Många av våra medlemmar pratar om att det är en orimlig arbetsbelastning, säger Liselott Nilsson, huvudskyddsombud vårdförbundet Blekinge."
 • "S-ledamoten från Malmö menar att dagens skrivning är orimlig eftersom den exkluderar vanvårdade barn efter 1980."
 • "Den är en bild som Blekinge tingsrätt anser är orimlig som den 28-årige mannen från Serbien målar upp till sitt försvar."
 • "JO menar att fördröjningen varit orimlig och att rådmannen förtjänar allvarlig kritik."
 • "De misstänkta menar dock att det är en orimlig teori."
 • "I december förra året hade elevens föräldrar glömt att skicka med gymnastikkläder och eleven fick då i stället gå tio varv runt skolgården – något föräldrarna i sin anmälan nu beskriver som orimlig bestraffning."
 • "Den metoden är inte förenlig med god kvalitet och goda levnadsvillkor samt är integritetskränkande och orimlig, menar IVO."

Rim på orimlig

Vad betyder orimlig inom konst ?

inte rimlig

Relaterat till orimlig

betydelselöshet

hållningslöshet

tankefel

oförstånd

omöjlighet

storlek

obehörighet

overklighet

våldsamhet

nyck

olämplighet

dyrbarhet

tanklöshet

oriktighet

missbruk

olikhet

Diskussion om ordet orimlig