ombytlig

olösligare
olösligast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet ombytlig på svenska?

Komparativ: olösligare
Superlativ: olösligast

Vad betyder ombytlig inom allmänt ?

som är olika vid olika tillfällen, varierande, växlande; som lätt eller ofta ändrar sin sinnesriktning eller sitt beteende, nyckfull; som ofta växlar mellan vackert och regnigt, kallt och varmt osv., ostadig, växlande

Översättningar

Synonymer till ombytlig

Möjliga synonymer till ombytlig

Relaterat till ombytlig

oförstånd

kurvlinje

oordning

motsats

vankelmod

tvivel

hållningslöshet

obeslutsamhet

nyck

ombytlighet

kortvarighet

överkänslighet

hastighet

föränderlighet

skakning

ovisshet

avvikelse

olikhet

byte