varierande

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till varierande

Hur används ordet varierande

 • "De varierande temperaturerna fortsätter veckan ut och under natten till lördag kan det även då eventuellt komma lite snö, eller blötsnö."
 • "Däremot är det mer varierande för övriga program."
 • "– Det är inte ovanligt att bilder av mycket varierande ålder sprids runt på nätet helt enkelt."
 • "Enligt den anmälan som polisen nu själv skickat in utsattes samtliga poliser, i varierande omfattning, för giftig rök från bilvraket."
 • "De yrkar på skadestånd på varierande belopp, i de flesta fall över 100.000 kronor."
 • "När männen väl hade skickat pengarna – varierande belopp från 500 till 17 000 kronor – dök vare sig den ena eller andra kvinnan upp som utlovat."
 • "Även koppar, zink och kvicksilver i varierande mängder ska finnas i jordlagren."
 • "– Vi har fått väldigt varierande reaktioner på förslaget."
 • "Det skedde 70 överföringar på varierande summor bara under hösten, säger Martin Hansson."
 • "– Vi behövs för att uppmärksamma det som pågår ute i samhället, att man blir utsatt för olika typer av brott av varierande allvarsgrad och att vi inte accepterar det, säger Kristina Aspegren."

Diskussion om ordet varierande

variera

varierar
varierade
varierat
Verb

Hur böjs ordet variera på svenska?

Presens: varierar
Preteritum: varierade
Supinum: varierat

Hur används ordet variera

 • "Men hur mycket kan man egentligen variera gröt, kan man fråga sig."
 • "– Det går snabbt och man kan variera den."
 • "Symptomen kan variera och märks ibland inte alls, så därför menar Agnetha Meeuwisse att det är det viktigt att testa sig om man misstänker att man har blivit bli smittad."
 • "– Det kan variera väldigt mycket."
 • "Perioder med syrefria bottnar är inget nytt för Östersjön, det finns bevis för att bottnar varit syrefria på 1600-talet och fram till 1999 kunde utbredningen variera från år till år."
 • "Vad det blir kan variera mellan åren."
 • "Efter helgens regn har det lättat något men det brukar variera från dag till dag, säger Gustav Arfvén."
 • "Upplägget ser liknande ut i de flesta regionerna men kan variera :"
 • "Priserna på fastigheterna kan variera från under 100 000 kronor till över en miljon kronor, och det är läget som avgör hur populära tomterna är."
 • "Antalet örlogsfartyg i området kommer att variera."
 • "Men hur mycket kan man egentligen variera gröt, kan man fråga sig."
 • "– Det går snabbt och man kan variera den."
 • "Symptomen kan variera och märks ibland inte alls, så därför menar Agnetha Meeuwisse att det är det viktigt att testa sig om man misstänker att man har blivit bli smittad."
 • "– Det kan variera väldigt mycket."
 • "Perioder med syrefria bottnar är inget nytt för Östersjön, det finns bevis för att bottnar varit syrefria på 1600-talet och fram till 1999 kunde utbredningen variera från år till år."
 • "Vad det blir kan variera mellan åren."
 • "Efter helgens regn har det lättat något men det brukar variera från dag till dag, säger Gustav Arfvén."
 • "Upplägget ser liknande ut i de flesta regionerna men kan variera :"
 • "Priserna på fastigheterna kan variera från under 100 000 kronor till över en miljon kronor, och det är läget som avgör hur populära tomterna är."
 • "Antalet örlogsfartyg i området kommer att variera."

Diskussion om ordet variera