artrik

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet artrik

 • "Naturskyddsföreningen konstaterar i en rapport att Aracruz skövlat Atlant- skog, en speciellt artrik regnskog."
 • "Planen är nu att de ytor som visat bäst resultat ska slås och räfsas för att få fram en artrik ängsmark."
 • "Silverån kan även stoltsera med en artrik fiskfauna, fågelliv, en stor mängd bottenlevande smådjur och värdefulla skogsmiljöer."
 • "Till exempel i områden med gammal och ofta kalkrik artrik granskog."
 • "Djurens betande är också en förutsättning för att floran ska kunna hållas artrik."
 • "Enligt svampkonsulent Eva Allestedt är svampen inte bara tidig, den är också ovanlgit artrik."
 • "Det gamla krigsflygfältet på Brattforsheden har en artrik flora, Karlstad Airport en fattig."
 • "– Det känns sådär att satsa på något som går emot klimatmålen men också att ta bort viktig, artrik skog, säger Emma Sundh från Klimatklubben Karlstad."
 • "Kalkstenen ger en mycket artrik flora, och det är här rosettljungfrulin, kattfot och darrgräs frodas."
 • "Naturskyddsföreningen konstaterar i en rapport att Aracruz skövlat Atlant- skog, en speciellt artrik regnskog."
 • "Planen är nu att de ytor som visat bäst resultat ska slås och räfsas för att få fram en artrik ängsmark."
 • "Silverån kan även stoltsera med en artrik fiskfauna, fågelliv, en stor mängd bottenlevande smådjur och värdefulla skogsmiljöer."
 • "Till exempel i områden med gammal och ofta kalkrik artrik granskog."
 • "Djurens betande är också en förutsättning för att floran ska kunna hållas artrik."
 • "Enligt svampkonsulent Eva Allestedt är svampen inte bara tidig, den är också ovanlgit artrik."
 • "Det gamla krigsflygfältet på Brattforsheden har en artrik flora, Karlstad Airport en fattig."
 • "– Det känns sådär att satsa på något som går emot klimatmålen men också att ta bort viktig, artrik skog, säger Emma Sundh från Klimatklubben Karlstad."
 • "Kalkstenen ger en mycket artrik flora, och det är här rosettljungfrulin, kattfot och darrgräs frodas."