variabel

variabeln

variabler

variablerna

Substantiv
allmänt

Synonymer

matematik

Synonymer