hybridform

hybridformen
hybridformar
hybridformarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet hybridform på svenska?

Obestämd singular: hybridform
Bestämd singular: hybridformen
Obestämd plural: hybridformar
Bestämd plural: hybridformarna

Hur används ordet hybridform

  • "Boken har givits ut i så kallad hybridform vilket i det här fallet innebär att Christian Jeppsson själv bekostar tryckningen och sköter marknadsföringen."
  • "En hybridform av journalistisk och personlig publicering som hör framtiden till och förtjänar att prövas."

Diskussion om ordet hybridform