mångfald

mångfalden
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till mångfald

Hur används ordet mångfald

  • "Det är jätteviktigt och jag tror att det ger en journalistisk mångfald."
  • "Men också hur man ska tänka för att nå mångfald."
  • "Arbetet som görs nu ska förhoppningsvis resultera i en bättre biologisk mångfald i framtiden."
  • "– Vi tycker att de namn som kommit in står för en bredd och en mångfald som tillsammans berättar en intressant historia om Karlskrona."
  • "Under två dagar besöker 70 företrädare från de olika länsmuseerna Blekinge och temat för i år var integration och mångfald."
  • "– Vi söker nu tio deltagare och vi tänker mångfald på alla sätt, säger Cissi Dahl på Schvung i Karlshamn AB som driver projektet."
  • "– Vi ska verka i samtiden och vi ska ta tag i de stora samhällsfrågorna och just nu är integration och mångfald en av de frågorna."
  • "Samtliga namn ska läggas i hörnblock runt statyn på Karl XI och ambitionen har varit att hitta en mångfald av människor från olika tidsepoker – inte bara från tiden för Karlskronas grundare."
  • "– Jag kan tycka att det är roligt att vi kan ha kvar det här med valfrihet och mångfald, att föräldrar som tycker att det är bra med familjdaghem ska ha den möjligheten kvar, säger Jan-Olof Petersson."
  • "I våras presenterade Hyresgästföreningen sin rapport för mångfald och segregation och beskrev Karlskrona som Sveriges näst mest segregerade kommun, efter Trollhättan."

Diskussion om ordet mångfald