hermafrodit

hermafroditen
hermafroditer
hermafroditerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hermafrodit

Hur böjs ordet hermafrodit på svenska?

Obestämd singular: hermafrodit
Bestämd singular: hermafroditen
Obestämd plural: hermafroditer
Bestämd plural: hermafroditerna

Hur används ordet hermafrodit

  • "I helgen sköt han en älg som inte gick att könsbestämma och det var inte första gången han stötte på en hermafrodit i skogen."
  • "En annan person i det lokala styret gick så långt som att kalla sagofiguren för ” hermafrodit ”, det vill säga tvåkönad."
  • "Tester visar att Semenya har både man- lig och kvinnlig könstillhöriget, en så kallad hermafrodit ( intersexuell )."
  • "En annan person i det lokala styret gick så långt som att kalla sagofiguren för ” hermafrodit ”, det vill säga tvåkönad."
  • "Är en hermafrodit"
  • "Forskarnas analys är att fisken var en hermafrodit med både ägg- och spermieproduktion och att den alltså var både mamma och pappa till sina yngel."
  • "Problemet för petunian är att den äh hermafrodit, både hanblomma och honblomma på en gång."

Vad betyder hermafrodit inom biologi ?

Fotograf: Wikipedia
dubbelkönad individ

Möjliga synonymer till hermafrodit

Diskussion om ordet hermafrodit