variation

variationen
variationer
variationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till variation

Hur böjs ordet variation på svenska?

Obestämd singular: variation
Bestämd singular: variationen
Obestämd plural: variationer
Bestämd plural: variationerna

Hur används ordet variation

 • "En naturlig variation skulle inte bjuda på det spannet, säger Sverker Hellström, klimatolog vid SMHI."
 • "– Barnpornografibrott av normalgraden brukar ge fängelse upp till två år men finns en stor variation och det får visa sig vad det är för material vi i så fall kan koppla till en misstänkt, säger hon."
 • "Gravfältet innehåller en variation av yttre gravformer med treuddar, skeppsättningar och högar."
 • "– Det finns en klar variation, men jag kan bara spekulera om orsakerna."
 • "Men det finns en stor individuell variation."
 • "Det krävs att du är duktig på alla grenar och har en variation i träningen, säger David Svensson."
 • "- Det finns viss variation mellan länen men de flesta yrken som listas behövs i hela landet."
 • "Stor variation i adhd-diagnoser"
 • "Några problem med att lyssna på musik, har han inte men det som driver honom till vansinne är bristen på variation i musikval."
 • "– Under de tre senaste åren ligger siffran för återkallade körkort förhållandevis stilla generellt sätt, även om en viss variation är naturlig."

Vad betyder variation inom musik ?

förändring, omväxling

Relaterat till variation

musik

ombytlighet

olikhet

föränderlighet

variation

mångordighet

antal

mångformighet

Diskussion om ordet variation

variation

variations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet variation

 • "any variation in his routine was immediately reported"

Ordet variation har 3 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom musik
 • Inom data
matematik
musik
data

Vad betyder variation inom matematik ?

an instance of change; the rate or magnitude of change an activity that varies from a norm or standard something that deviates from a norm or standard

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till variation (inom matematik)

Ordet variation inom musik

a repetition of a musical theme in which it is modified or embellished

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till variation (inom musik)

Ordet variation inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till variation (inom data)

Möjliga synonymer till variation (inom data)

Diskussion om ordet variation