variety

varieties
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet variety

  • "he had a variety of disorders"
  • "the range and variety of his work is amazing"
  • "he goes to France for variety"

Ordet variety har 7 betydelser

  • Inom handel
  • Inom teater
  • Inom musik
  • Inom zoologi
  • Inom generell
  • Inom hantverk
  • Inom ekonomi
handel
teater
musik
zoologi
generell
hantverk
ekonomi

Ordet variety inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till variety (inom handel)

Ordet variety inom teater

Ordet variety inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till variety (inom musik)

Möjliga synonymer till variety (inom musik)

Ordet variety inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till variety (inom zoologi)

Möjliga synonymer till variety (inom zoologi)

Ordet variety inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till variety (inom generell)

Möjliga synonymer till variety (inom generell)

Ordet variety inom hantverk

Översättningar (inom hantverk)

Svenska

Synonymer till variety (inom hantverk)

Möjliga synonymer till variety (inom hantverk)

Ordet variety inom ekonomi

a difference that is usually pleasant

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till variety (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till variety (inom ekonomi)

Diskussion om ordet variety