motley

Verb

Synonymer till motley

Vad betyder motley inom generell, generell ?

make motley; color with different colors

motley

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet motley

  • "a motley crew"
  • "a jester dressed in motley"

Ordet motley har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom anatomi
vardagligt
anatomi

Ordet motley inom vardagligt

Synonymer till motley (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till motley (inom vardagligt)

Ordet motley inom anatomi

having sections or patches colored differently and usually brightly

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till motley (inom anatomi)

motley

motleys
Substantiv

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till motley (inom anatomi)

Ordet motley har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teater
generell
teater

Vad betyder motley inom generell, generell, generell ?

a garment made of motley (especially a court jester's costume)

a multicolored woolen fabric woven of mixed threads in 14th to 17th century England

Översättningar (inom generell)

Ordet motley inom teater

Synonymer till motley (inom teater)

Möjliga synonymer till motley (inom teater)