miscellany

miscellanies
Substantiv

Översättningar

Ordet miscellany har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teater
generell
teater

Vanligast betydelse av ordet miscellany inom generell

Synonymer till miscellany (inom generell)

Ordet miscellany inom teater

Översättningar (inom teater)

Synonymer till miscellany (inom teater)

Möjliga synonymer till miscellany (inom teater)

Diskussion om ordet miscellany