potpourri

potpourris
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till potpourri

Ordet potpourri har 4 betydelser

  • Inom musik
  • Inom teater
  • Inom sport
  • Inom generell
musik
teater
sport
generell

Ordet potpourri inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till potpourri (inom musik)

Ordet potpourri inom teater

Synonymer till potpourri (inom teater)

Möjliga synonymer till potpourri (inom teater)

Ordet potpourri inom sport

Synonymer till potpourri (inom sport)

Ordet potpourri inom generell

a jar of mixed flower petals and spices used as perfume

Diskussion om ordet potpourri