vary

varied
varied
vary
Verb

Översättningar

Synonymer till vary

Hur används ordet vary

  • "it varied little from the first"
  • "Prices vary according to the season"
  • "Vary the menu"

Ordet vary har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ekonomi
  • Inom ålderdomlig
  • Inom handel
sjöfart
ekonomi
ålderdomlig
handel

Ordet vary inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till vary (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till vary (inom sjöfart)

Ordet vary inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till vary (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till vary (inom ekonomi)

Ordet vary inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till vary (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till vary (inom ålderdomlig)

Ordet vary inom handel

be subject to change make something more diverse and varied

Översättningar (inom handel)

Synonymer till vary (inom handel)

Möjliga synonymer till vary (inom handel)

Diskussion om ordet vary

  • - 2011-05-22

    apan sover