embrittle

embrittle
embrittled
embrittled
Verb

Översättningar

Synonymer till embrittle

Möjliga synonymer till embrittle

Diskussion om ordet embrittle

  • - 2008-09-24

    försvagad, blivit skör